روشویی کابینتی

روشویی کابینتی PVC، که کاملا در برابر رطوبت مقاوم هست و استفاده از آنها در مکانهای گوناگون محدودیتی ندارد.

روشویی کابینتی ها با توجه به طرح و اشکال بسیار متنوع و زیبایی که دارند ، می توانند ، نظر هر خریداری را به خود جلب کنند. و هر روز بیشتر جای روشویی پایه دار ها را در بازار تصاحب میکنند.

سفارش ساخت بر اساس نیاز مشتری امکانپذیر می باشد.