در کالاسازه فروشنده شوید

با راه اندازی فروشگاه خود در سایت کالاسازه:

می توانید در هر نقطه از ایران در سایت کالاسازه فروشنده شوید، و کالای خود در تمام ایران بفروشید.

می توانید بر اساس شرایط خود، نوع ارسال کالا خود را مشخص نمایید.

می توانید برای تشویق مشتریان خود از کزینه ، ارسال رایگان برای همه و یا برخی از کالاهای خود بهره ببرید.

می توانید بر اساس تشخیص خود برای کالاهای خود تخفیف اعمال کنید. و یا کوپن تخفیف تعریف کنید.

 

هزینه کارمزد کالاسازه:

هزینه کارمزد کالاسازه از بین 3 تا 7 درصد متغیر می باشد.

 

نحوه تسویه حساب: 

در روز های 14 و 29 هر ماه تسویه با غرفه داران صورت میگیره.

بدین صورت که فروش از 1تا 14 هر ماه 29

و فروش از 15 تا انتهای هر ماه در 14 ماه بعد تسویه خواهد شد.

 

برای آگاهی از اطلاعات بیشتر و غرفه داری، مقاله قوانین فروشندگان را مطالعه کنید.