کالاسازه در سال 1393 ، فروشگاه اینترنتی خود را در زمینه فروش لوازم بهداشتی ساختمانی آغاز کرد. و به مروز زمان با توجه به نیازهای مشتریان، اقدام به گسترش فعالیت های خود، در زمینه های مختلف کرده است.

و در سال 1401، اقدام به واگذاری غرفه، کرده ایم، تا ضمن ایجاد یک بازار بسیار متنوع از اجناس، که نیازهای مشتریان گرامی را در زمینه های گوناگون در بر گیرد؛ بتوانیم باعث ایجاد شغل و رونق بیشتر اقتصادی برای فروشندگان محترم در سایت کالاسازه فراهم نماییم.

امید داریم تا بتوانیم در این راه با همراهی و راهنمایی شما بزرگواران، هر روز بهتر از دیروز، در راه موفقیت قدم بر داریم.