توالت زمینی کرد

کیفیت لعاب محصولات چینی کرد، شفاف ، صیقلی و بسیار عالی می باشد.

شرکت کرد توالت ایرانی های خود را به صورت طبی، ریم بسته، ریملس و معمولی تولید می کند.

کالاسازه فروشنده تمامی محصولات شرکت چینی بهداشتی کرد می باشد.